Ex-Files 2: The Backup Strikes Back (2015)

Comedy • 108 minutes
Starring: Ryan Zheng Kai Amber Kuo Eric Wang Zhang Dianlun Yixing Zhang and others.
Director: Tian Yusheng
Released • November 6, 2015

A woman seeks revenge on the man pretending to fall in love with her to gain professional advantage.

A.K.A. CN: Qian ren 2: Bei tai fan ji zhan  DE: 前任2: 备胎反击战  ES: 前任2: 备胎反击战  FR: 前任2: 备胎反击战  PT: 前任2: 备胎反击战  RU: 前任2: 备胎反击战 

Sitemap